ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลข้อสอบออนไลน์


แบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
> ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ
> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
> ข้อมูลตลาดแรงงาน
> ข้อมูลบุคลากร
> ข้อมูลงบประมาณ
> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
> ข้อมูลสถานประกอบการ
> ข้อมูลครุภัณฑ์
> ข้อมูลอาคารสถานที่
> ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม

แนะนำบุคลากร
> ฝ่ายบริหาร
>
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
> สาขาวิชาช่างยนต์
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
> สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ
> สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพฯ การศึกษา 
> งานวางแผนและงบประมาณ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 52 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชมเว็บ
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ October 2010

 

 
  
ข่าวประกาศที่ผ่านมา
ข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งครู
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งครู
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมนสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครูข่าวร้อนประเด็นดัง...
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา: ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ


กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2556-2558 รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2556-2558
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมอนุรักษ์สายพันธ์ุหญ้าแฝก  รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมอนุรักษ์สายพันธ์ุหญ้าแฝก
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สายพันธ์ุหญ้าแฝก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ... รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ...
     วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการแนะแนวสัญจรตลาดนัด ปีการศึกษา 2557 รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการแนะแนวสัญจรตลาดนัด ปีการศึกษา 2557
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ Big Cleaning Day รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
โครงการ Big Cleaning Day
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ให้ ครู นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จัดโดย สำนักอ... รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จัดโดย สำนักอ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดหลักสูต... รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดหลักสูต...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ


เอกสารงานทะเบียน
:: ใบคำร้องขอลาออก   
:: คำร้องขออนุญาตถอนรายวิชา
:: คำร้องขออนุญาตเพิ่มรายวิชา
:: คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ
:: แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
รายวิชาชั้นเรียน
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
รายวิชาเทียบ
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
นักศึกษาระบบปกติ
:: บันทึกข้อความขอลงทะเบียน
   รายวิชาในชั้นเรียน

:: แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
เอกสารงานเทียบโอน
:: แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน   \\\\
:: แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ
   เบื้องต้น(01) \\\\
:: คำร้องขอประเมินความรู้(02)  \\\\
:: แบบสรุปการประเมินความรู้(03) \\\\
:: Download ใบสมัคร
\\\\
:: หนังสือรับรองการทำงาน

หลักสูตร ปวช.(พ.ศ.2556)
   :: หลักการของหลักสูตร
   :: ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
       :: สาขาวิชาช่างยนต์
       :: สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   :: ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
       :: สาขาวิชาการบัญชี
       :: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม
:: โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
:: โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
:: โปรแกรมคืนสภาพเครื่อง
:: โปรแกรมบีบอัดไฟล์ Winzip
:: โปรแกรมเล่นไฟล์มีเดียออนไลน์
    Adobe Flash Player
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Opera
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์
    Google Chrome
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Firefox
:: ฟรอน์ THSalabunNew
    
Ling ที่เกี่ยวข้อง


VDO นำเสนอวิทยาลัยฯ
 
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
  
 
มาร์ชวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ )
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098
E-mail : admin@ampawa.ac.th