ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
> ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ
> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
> ข้อมูลตลาดแรงงาน
> ข้อมูลบุคลากร
> ข้อมูลงบประมาณ
> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
> ข้อมูลสถานประกอบการ
> ข้อมูลครุภัณฑ์
> ข้อมูลอาคารสถานที่
> ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม

แนะนำบุคลากร
> ฝ่ายบริหาร
> สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
> สาขาวิชาเครื่องกล
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
> สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ
> สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
> คณะเจ้าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย
> งานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
   :: รายงานการประเมินโดยต้นสังกัด
       ปี 2554
       ปี 2552
   :: รายงานการประเมินตนเอง
       ปี 2555
       ปี 2554
       ปี 2553
       ปี 2552
    
> งานแผนงานและงบประมาณ
   :: แผนพัฒนาสถานศึกษา
   :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
   :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

> งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
   :: รายงานวิจัยครู 2556

> งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   :: พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ
   :: พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

 

เผยแพร่ผลงานนักเรียน
                 ปีการศึกษา 2555
                 ปีการศึกษา 2554
                 ปีการศึกษา 2553
                 ปีการศึกษา 2552
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 73 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชมเว็บ
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ October 2010
เสียใจ... ไม่พบหน้าเอกสาร

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ )
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098
E-mail : admin@ampawa.ac.th