_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 333  รับการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์
รับการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์       วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เข้ารับการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการ อศจ. ดังนี้ 
นายสราวุธ กิจวงค์ภักดิ์ รองผู้อำนวยการ วช.สมุทรสงคราม
นายวีรยุทธ ซึ้งหฤทัย รองผู้อำนวยการ วท.สมุทรสงคราม
และนางกนกขวัญ ลืมนัด หน.หลักสูตร วช.สมุทรสงคราม
โดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและจัดทำเอกสารประกอบการประเมินเป็นไปด้วยดี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/ampawa.ac.th/posts/146032779384780
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2560 เวลา: 15:46:42
อ่าน 321 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:44:22:AM