_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 335  กีฬาสี “เฟื่องฟ้าเกมส์ 2560” ประจำปีการศึกษา 2560
กีฬาสี           ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการ วก.อัมพวา เป็นประธานพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสี “เฟื่องฟ้าเกมส์ 2560” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรปกติและ หลักสูตรเทียบโอนฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2560 เวลา: 08:31:15
อ่าน 206 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:59:08:AM