>> แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี ( พ.ศ.2556-2559 )   
>> แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 
>> แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
>> แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2560