ข่าวประชาสัมพันธ์

25.08.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งครู

18.08.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครู

24.07.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

24.07.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

24.07.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

22.06.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

18.06.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

18.06.2563 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ